top of page

Joods Cultureel Kwartier - dependance zuid NL > Eindhoven


logo Joods Cultureel Kwartier

Een zuidelijke dependance oprichten van het Joods Cultureel Kwartier zou interessant kunnen zijn vanwege de rijke Joodse geschiedenis van Eindhoven en de nabijgelegen dorpen. Eindhoven had vóór de Tweede Wereldoorlog een bloeiende Joodse gemeenschap. De Joden in Eindhoven hadden hun eigen synagoge, een Joods school en diverse Joodse verenigingen. Veel Joden waren actief in de textielindustrie en de handel, denk hier bij aan Philips, Textiel fabriek Elias, Karel 1, Sigarenfabriek - Van Abbe Museum etcetera.


De Tweede Wereldoorlog maakte een tragisch einde aan deze gemeenschap. Tijdens de bezetting werden Joden in Eindhoven gedeporteerd naar concentratiekampen en werden de synagoge en school beschadigd door bombardementen. Na de oorlog is er geprobeerd om de Joodse gemeenschap in Eindhoven opnieuw op te bouwen, maar dit is nooit helemaal gelukt. Toch is er nog steeds de Joodse Gemeente Eindhoven die niet de volledige kans heeft om te groeien.


Naast Eindhoven zijn er ook enkele nabijgelegen dorpen met een interessante Joodse geschiedenis. Bijvoorbeeld, het dorpje Asten, ongeveer 20 km ten oosten van Eindhoven, had vóór de Tweede Wereldoorlog een kleine maar hechte Joodse gemeenschap van ongeveer 40 mensen. De Joden in Asten hadden hun eigen synagoge en waren vooral actief in de veehandel en de textielindustrie. Enkele andere nabijgelegen dorpen met een interessante Joodse geschiedenis zijn Helmond, Geldrop, Veghel en Deurne.


Juist in deze tijd van polarisatie, discriminatie, racisme en antisemitisme is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het behoud en de presentatie van de Joodse geschiedenis en cultuur in Nederland. Dit kan bijdragen aan het vergroten van begrip en respect tussen verschillende culturele gemeenschappen en het bevorderen van interculturele dialoog.

Een zuidelijke dependance van het Joods Cultureel Kwartier in Eindhoven kan -net als in Amsterdam- als doel hebben een impuls te geven aan de cultuur in de regio Eindhoven en is de verbindende factor tussen bestaande organisaties. Het streeft ernaar mens en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. Deze gedachte komt tot uiting in tentoonstellingen, evenementen, educatieve programma's en publicaties van deze zuidelijke dependance. Op zaal, online en op locatie.

Initiatief - contactpersoon

Jacques Offenbach

06 34 26 63 50
Visuals

Comments


projecten
bottom of page