top of page

Lighthouse - verlicht!


Als het gaat om het versterken van de gemeenschapsbanden en het bevorderen van sociale interactie in Eindhoven, is het van groot belang dat we investeren in een sociaal en cultureel centrum in de vorm van een Lighthouse. Eindhoven ís licht van oudsher en de spot moet keer op keer gericht worden op groepen of zaken die dat nodig hebben.


Een Lighthouse kan dienen als een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen om te praten, te delen en elkaar te leren kennen. Waar je lezingen kan bijwonen, debatten voeren, tentoonstellingen kan zien voor jong en oud, evenementen (zoals een markt, cultuurfeest) geschikt voor allerlei verschillende groepen en dit gekoppeld aan actuele maatschappelijke thema's of trends in de stad. Daarnaast is de ontmoetingsfunctie zo toegankelijk dat je het gevoel hebt hier altijd je verhaal kwijt te kunnen.


Een sociaal en cultureel centrum in Eindhoven met als missie het bieden van een plek voor openbaar debat, reflectie en inspiratie. Het hoofddoel van dit centrum is het samenbrengen van mensen, het delen van verschillende perspectieven en het bevorderen van de dialoog. Dit initiatief kan worden opgezet in Eindhoven om een platform te creëren voor openbaar debat, reflectie en inspiratie.


Het Lighthouse kan ook een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de diversiteit en inclusiviteit in onze gemeenschap. Door het organiseren van verschillende culturele activiteiten, zoals festivals, concerten, tentoonstellingen en workshops, kunnen we mensen uit verschillende achtergronden en culturen samenbrengen. De visie van het Lighthouse is om een plek te bieden waar verschillende groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen en ideeën kunnen delen.


Daarnaast kan een Lighthouse bijdragen aan de economische ontwikkeling van onze stad. Door het organiseren van evenementen en activiteiten kan er meer toerisme worden aangetrokken en kan de lokale economie worden gestimuleerd.


Kortom, investeren in een sociaal en cultureel centrum in de vorm van een Lighthouse is niet alleen van belang voor het versterken van de gemeenschapsbanden en het bevorderen van sociale interactie in Eindhoven.

Discussiëren over rechtvaardigheid is onvermijdelijk discussiëren over deugden, over inhoudelijke morele en zelfs spirituele vragen. Michael Sandel
 


De fabriek aan de (nu) Bergstraat van Mennen en Keunen.

De naam Lighthouse

Deze naam is gekozen vanwege de historische band van Eindhoven met licht, die teruggaat tot de oorsprong van de stad als industriële hub met de luciferfabriek. Later werd deze rol overgenomen door Philips en ontwikkelde Eindhoven zich tot de Lichtstad. Met de naam Lighthouse willen we deze rijke geschiedenis eren en tegelijkertijd een plek creëren waar kennis en ideeën worden verspreid en mensen worden verlicht. 

Lighthouse - verlicht!

Bij Lighthouse geloven we dat mensen op verschillende manieren kunnen worden verlicht. We willen een plek creëren waar kennis en ideeën worden verspreid en mensen worden geïnspireerd, zodat ze op hun eigen manier verlicht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het bijwonen van een openbaar debat of lezing, het deelnemen aan een workshop of door simpelweg te reflecteren op nieuwe inzichten en perspectieven.

Daarnaast willen we ook bijdragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, zodat ze hun eigen potentieel kunnen ontdekken en verlichting kunnen vinden in zichzelf.

We willen ook bijdragen aan het verlichten van de gemeente en de maatschappij als geheel. Door het bevorderen van een toegankelijk en openbaar debat en het delen van verschillende perspectieven, hopen we een bijdrage te leveren aan een meer inclusieve en tolerante samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen elkaar begrijpen en respecteren.

Spotlight

Bij Lighthouse willen we soms ook de spotlight ergens op zetten/schijnen, om aandacht te vragen voor belangrijke kwesties en om verandering te stimuleren. Door bijvoorbeeld aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken of door de schijnwerpers te richten op mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd, kunnen we een positieve impact hebben op de stad en de maatschappij. Door de spotlight te gebruiken, hopen we ook dat andere mensen geïnspireerd worden om hun eigen bijdrage te leveren aan een betere wereld.


De gemeente Eindhoven èn haar inwoners

Hoewel de gemeenteraad van Eindhoven heeft gekozen voor de pijlers Techniek, Design en Kennis (TDK), wordt het menselijke aspect soms vergeten in dit idee. Het is belangrijk om de Eindhovenaar zelf meer aan bod te laten komen en te betrekken bij de ontwikkeling van de stad en haar identiteit. Lighthouse wil hier een rol in spelen door een platform te bieden waar de gemeenschap samenkomt om ideeën te delen, elkaar te inspireren en gezamenlijk aan projecten te werken die bijdragen aan de stad en haar inwoners. Door het menselijke aspect terug te brengen en samen te werken aan een betere toekomst voor Eindhoven, kunnen we de stad verlichten als nooit tevoren.


De juiste locaties voor Lighthouse

Chinees paviljoen, lantaarn, daarachter de vuurtoren van Strijp S - © Gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft jarenlang een vriendschapsband gehad met de Chinese stad Nanjing, maar heeft recent

besloten om deze band te verbreken. Hoewel het Chinese paviljoen als cadeau van Nanjing nog op Strijp S staat, is het belangrijk om te beseffen dat we als stad verschillig moeten zijn en dat het verbreken van de vriendschapsband een goede keuze is van de gemeenteraad. Het Chinese paviljoen zou een goede locatie kunnen zijn voor het Lighthouse, waarbij de lampion en het lichtwerk dat daarvoor gebruikt kan worden, precies goed zou passen bij het idee van het Lighthouse.


Het is belangrijk om te benadrukken dat de Chinezen niets te verwijten is, maar dat de Chinese overheid verantwoordelijk is voor mensenrechtenschendingen. We hebben in Eindhoven naast Chinezen ook Oeigoeren en/of Tibetanen etc. wonen en het is goed om ook hen in ogenschouw te blijven houden en duidelijk te zijn dat we dit paviljoen niet gaan gebruiken om de Chinese cultuur op welke manier dan ook te gaan gebruiken. Het idee van het Lighthouse is juist een voorbeeld stellen van hoe we als stad willen omgaan met onze geschiedenis en cultuur, en hoe we deze kunnen omarmen voor de toekomst.


Van Abbe huis Eindhoven
Van Abbe huis

Het Van Abbe-huis, een cultureel cadeau dat aan de stad is gegeven, zou ook een goede locatie zijn voor Lighthouse vanwege de historische en culturele context en de mogelijkheden voor samenwerking met het Van Abbe Museum. Door samen te werken kan Lighthouse een cultureel platform worden voor mensen van verschillende achtergronden en perspectieven.
 

Enthousiaste reacties!

Positieve reacties zijn ontvangen van raadsleden over het Lighthouse-idee, en we staan altijd open voor meer ideeën en hulp om dit initiatief tot een succes te maken. Jacques staat altijd open voor gesprekken en samenwerking om Eindhoven een stukje lichter te maken. Doe je mee om dit idee tot leven te brengen?Initiatiefnemer en contact persoon

Jacques Offenbach | 06 34 26 63 50 | mailoffenbach@gmail.com
Inspiratie


Rode Hoed

De Balie

Human

Pakhuis de Zwijger

Debatcentrum Sphinx

Studium Generale
Comments


projecten
bottom of page